ARCHEST - Edukacija arheoloških posetilaca duž rimskog puta
Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum  - projekat finansiran od programa Creative Europe 2014-2020

Cilj projekta „ARCHEST”je da se nastavi i zaokruži rad na projektu „T-PAS“ (turistička promocija arheoloških nalazišta duž puta Akvileja-Emona-Viminacijum) kofinansiranog od strane programa „CULTURE 2007 – 2013“ u 2011, koji je istaknut kao dobra praksa povezivanja kulture i turizma tokom „Info dana“ o EU fondovima za turizam, održanog u Briselu u martu 2013. godine.

Polazeći od tog pozitivnog iskustva, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici (Srbija) izrazio je želju da se pridruži partnerstvu, a arheološki park Andautonija (Hrvatska) da učestvuje kao pridruženi partner. Na ovaj način projekat će pokrivati i hrvatski deo puta.

Partnerstvo je sačinjeno od četiri važna rimska arheološka nalazišta čije poznavanje je suštinsko za učenje o rimskoj istoriji, a samim tim i za razumevanje savremene Evrope.

Aquileia
Emona
Sirmium