Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane

Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je nastal leta 2009 in združuje Mestni muzej Ljubljana, Galerijo Jakopič, Galerijo Vžigalica, Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1, Bežigrajsko galerijo 2, Galerijo 001 in Tobačni muzej v Kulturnem centru Tobačna 001 ter Plečnikovo hišo v Trnovem.

Poslanstvo zavoda je evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo.

Muzej in galerije mesta Ljubljane je ustvarjalna, sodobna, z okoljem povezana inštitucija. Z mednarodno primerljivim programom utira nova pojmovanja o muzealski in galerijski stroki. Z raznovrstnim, dostopnim in na kvaliteti slonečim programom poudarjamo kreativne pristope nadgradnje obstoječih strokovnih standardov na tem področju. MGML je prostor sinergije, učenja in platforma novih spoznanj o naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.